ملات سفید بلوک هبلکس

دسترسی:در انبار

طبق استاندارد برای هر مترمکعب بلوک هبلکس، 20کیلوگرم ملات نیاز است

4,100 تومان

مقایسه کنید